Pris

Foreldrebetalingen følger statens satser for makspris. Denne er fra januar 2024  kr 3 000,- pr måned for hel plass.
I tillegg til foreldrebetalingen skal det betales kostpenger. Kostpengesatsen er i Regnbuen barnehage og Baldershage barnehage kr 600, og Sluppen barnehage kr 450, i  pr måned pr barn. Regnbuen og Baldershage har kokk, derfor er kostpengene høyere hos dem.

Utgifter til turer og kulturopplevelser er inkludert i prisen.

Juli er betalingsfri måned i våre barnehager.

Moderasjoner

  • Søskenmoderasjon - gjelder for barn som er folkeregistrert på samme adresse. Der foreldrene har avtale om at barnet /søsken har delt bosted må det leveres dokumentasjon på dette til Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning.
  • Redusert betaling på økonomisk grunnlag

Mer informasjon om redusert betaling her:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/#heading-h2-4

For redusert betaling på økonomisk grunnlag må det søkes på eget skjema til Trondheim kommune, Oppvekstkontoret. Link til skjemaet og veiledning finne du også på siden det er henvist til over her.

 Søskenmoderasjonen blir registrert automatisk og barnehagen får beskjed om barn som skal ha moderasjon.