Historikk

I 1988 var det få plasser til ettåringer i barnehagene i Trondheim og tre foreldrepar fra samme nabolag gikk sammen for å starte en privat barnehage. Disse foreldrene var ansatt i SINTEF. SINTEF var interessert i å gå inn med økonomisk bistand mot at barnehageplassene skulle tilbys barn av Sintef-ansatte. Stiftelsen Aurora vart dannet med formålet å bygge og drive barnehager for ansatte i SINTEF.

August 1989
Sluppensenteret barnehage åpner med 4 avdelinger med 18 barn i alderen 0-3 år og 32 barn i alderen 3-7 år.

Leangen barnehage åpner med 1 avdeling med 12 barn i alderen 1,5-7 år.

1990
Sluppen barnehage tar inn 4 flere barn på 3-7 års avdelingene - totalt 36 barn.

1991
Leangen barnehage utvider til to avdelinger; 1-3 års avdeling og 3-7 års avdeling.

1992
Regnbuen barnehage åpner med 4 avdelinger

1994
Baldershage barnehage åpner med 4 avdelinger og Leangen barnehage flytter inn dit.

1999
10 års jubileum for Stiftelsen Aurora og Sluppensenteret barnehage.
Sluppensenteret barnehage skifter navn til Sluppen barnehage.

2005
Baldershage barnehage fornyer leikeplassen

Stiftelsen Aurora satser ekstra på Storklubben og ansetter førskolelærer i 30% stilling i hver barnehage til dette formålet.

2007
Regnbuen fornyer leikeplassen

2009
Alle tre barnehagene utvider den ene småbarnsavdelinga til 12 plasser og ansetter en ekstra førskolelærer i hel stilling

2010
Sluppen barnehage fornyer leikeplassen.

2014
Stiftelsen Aurora 25 år
Sluppen barnehage 25 år

2019
Jubileum:
Stiftelsen Aurora 30 år
Sluppen barnehage 30 år
Regbuen barnehage 25 år

I dag har Stiftelsen Aurora 3 velfungerende barnehager med høy pedagogisk standard.
Til sammen er det ca 47 årsverk med ca 50 faste ansatte. 4 ansatte har vært med helt siden oppstarten i 1989.
Totalt er det ca 170 barn i barnehagene.

2023
Etter nye lovkrav vart barnehagene fra 01.01.2023 skilt ut fra stiftelsen i egne selskap. Barnehagene fikk nye selskapsnavn; Aurora Baldershage barnehage AS, Aurora Regnbuen barnehage AS og Aurora Sluppen barnehage AS. Selskapene er heleid av stiftelsen Aurora.

Eventuelle økonomiske overskudd forblir i barnehagene. Det tas ikke ut utbytte.