Hva er Stiftelsen Aurora?

Stiftelsen Aurora er en privat stiftelse som ble startet i 1989 med det formål å etablere og drive barnehager for ansatte i SINTEF.
Stiftelsen Aurora driver i dag 3  barnehager med til sammen ca. 175 barn, og har arbeidsgiveransvar for ca. 60 ansatte.

Stiftelsen Aurora har en velorganisert drift med ordnede arbeidsforhold for sine ansatte, ryddig økonomi og effektiv administrasjon.
Det stilles store krav til kvalitet på tilbudet som gis i barnehagene.

Styret for stiftelsen:
Leder:                  Anita Das
Styremedlemmer: Maria Suong Tjønnås (repr. Regnbuen barnehage)
                           Ragnhild Skorpa (repr. Sluppen barnehage)
                           Torbjørn Gjervan (repr. Baldershage barnehage)
                           Mette Sæther Fasting (repr. SINTEF adm.)
                           Marthe Spjøtvold (repr. ansatte i Stiftelsen Aurora)

 

Leder og styremedlemmer må være ansatt i SINTEF. Dette gjelder naturlig nok ikke ansattes representant.