Hva er Stiftelsen Aurora?

Stiftelsen Aurora er en privat stiftelse som ble startet i 1989 med det formål å etablere og drive barnehager for ansatte i SINTEF.
Stiftelsen Aurora driver i dag 3 store barnehager med til sammen ca. 160 barn, og har arbeidsgiveransvar for ca. 60 ansatte.

Stiftelsen Aurora har en velorganisert drift med ordnede arbeidsforhold for sine ansatte, ryddig økonomi og effektiv administrasjon.
Det stilles store krav til kvalitet på tilbudet som gis i barnehagene.

Styret for stiftelsen:
Leder: Andreas Amdahl Seim
Styremedlem, Regnbuen: Maria Suong Tjønnås
Styremedlem, Sluppen: Hanne Haslene-Hox
Styremedlem, Baldershage: Anita Das
Styremedlem for de ansatte: Marthe Spjøtvold
Styremedlem for SINTEF: Mette Sæther Fasting

Leder og styremedlemmer må være ansatt i SINTEF. Dette gjelder naturlig nok ikke ansattes representant.