Hva er Stiftelsen Aurora?

Stiftelsen Aurora er en privat stiftelse som ble startet i 1989 med det formål å etablere og drive barnehager for ansatte i SINTEF.
Stiftelsen Aurora eier 3 barnehager med til sammen ca. 175 barn.

Barnehagene ble skilt ut som egne selskap fra 1. januar 2023. Barnehagene har tilsammen ca. 60 ansatte.

Stiftelsen Aurora, Aurora Baldershage barnehage AS, Aurora Regnbuen barnehage AS og Aurora Sluppen barnehage AS har en velorganisert drift med ordnede arbeidsforhold for sine ansatte, ryddig økonomi og effektiv administrasjon.
Det stilles store krav til kvalitet på tilbudet som gis i barnehagene.

Styret for stiftelsen:
Leder:                  Torbjørn Gjervan
Styremedlemmer: Elise Strøm Midthun (repr. Regnbuen barnehage)
                           Ragnhild Skorpa (repr. Sluppen barnehage)
                           Randi Ann Fagerholt (repr. Baldershage barnehage)
                           Mette Sæther Fasting (repr. SINTEF adm.)
                           

Leder og styremedlemmer må være ansatt i SINTEF. 

 

Den enkelte barnehage har sitt eget styre.