Ønsker du plass i en av barnehagene til Aurora?

Aurora tar i mot søknader hele året og tildeler ledige plasser fortløpende.

SØKE OM BARNEHAGEPLASS

Stiftelsens barnehager deltar i samordnet opptak for alle barnehagene i Trondheim kommune.
Søk derfor elektronisk på kommunalt skjema: https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/ 
Fyll inn en av våre barnehager (Baldershage, Regnbuen eller Sluppen) som et alternativ og du blir vurdert for opptak i alle våre barnehager.
I tillegg skal det sendes vårt interne skjema for å stadfeste ansettelsen i SINTEF: Søknadsskjema Stiftelsen Aurora, barnehager til bjorg@aurorastiftelsen.no. På dette skjemaet setter søker opp sin prioritering mellom våre tre barnehager.

OPPTAKSKRETS:
Barnehagens opptakskrets er:
Barn av ansatte i SINTEF
Barnebarn av ansatte i SINTEF
Barn av ansatte i Aurora
Barnebarn av ansatte i Aurora
Andre søkere.

Plassene tildeles etter foreldrenes ansiennitet i SINTEF. Inntil 4 plasser pr. barnehage er forbeholdt Aurora-ansattes barn. Av disse kan en plass pr barnehage tilbys barnebarn av ansatte i Aurora. Øvrige ledige plasser tildeles eksterne søkere.

SØKNADSFRISTER:
1. februar for foreldre som har barnehageplass, men som ønsker overflytting til en annen barnehage. Overflyttingsopptak
1. mars for foreldre som ikke har barnehageplass. Hovedopptak.

Vi tar i mot søknader hele året og tildeler ledige plasser fortløpende.

Hovedopptaket foretas om våren til plasser som blir ledige i august. Behandling av søknadene til hovedopptaket skjer i mars-juni.

Det gis tilbud om plass frem til skolepliktig alder.
Foreldre som mottar bedriftsplass må fortsatt være ansatt i bedriften når barnet begynner i barnehagen. Det må straks informeres om endringer i foreldrenes ansettelsesforhold som fører til at barnet ikke lenger fyller kravene til Auroras opptakskrets. Det gis mulighet til å søke på nytt med endret status (ekstern søker).

For mer informasjon se Barnehagens vedtekter, ta kontakt med daglig leder for Stiftelsen Aurora, Bjørg Været eller daglig leder ved den enkelte barnehage.