Styret i Stiftelsen Aurora

Styret består av:

Leder:                   Anita Das
Styremedlemmer:  Ragnhild Skorpa (representant for  Sluppen)
                            Maria S. Tjønnås (representant for Regnbuen)
                           Torbjørn Gjervan (representant for Baldershage)
                            Mette F. Sæther (representant for SINTEF)
                            Marthe Spjøtvold (representant for ansatte)

Styrets sekretær: Daglig leder for stiftelsen Aurora:  Bjørg Været