Styret i Stiftelsen Aurora

Styret består av:

Leder:                   Torbjørn Gjervan
Styremedlemmer:  Ragnhild Skorpa (representant for  Sluppen)
                            Elise Strøm Midthun (representant for Regnbuen)
                            Randi Ann Fagerholt  (representant for Baldershage)
                            Mette F. Sæther (representant for SINTEF)
                           

Styrets sekretær: Daglig leder for stiftelsen Aurora:  Bjørg Været