Barnehageforsikring

Stiftelsen Aurora har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden.

 Vi håper selvsagt at dere slipper å oppleve en ulykke. Men dersom dette skulle skje, vil forsikringen fra Gjensidige kunne gi dere en hjelpende hånd.

Økonomisk trygghet
Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet. Dere kan få hjelp til å dekke behandlingsutgifter,
samt at forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall.
Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i Stiftelsen Aurora sine barnehager.

Behandlingsutgifter
Forsikringen av ditt barn dekker også behandling etter skader eller ulykke.

  • Alle typer skader som må behandles av offtentlig tannlege eller lege (unntatt tannskade på  grunn av spising)
  • Medisiner foreskrevet av lege eller tannlege
  • Proteser
  • Behandling hos kiropraktor etter henvisning av lege
  • Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen

Forsikringsdekning

  • Invaliditet: kr 500.000
  • Død: kr 100.000
  • Behandlingsutgifter: Maks kr 50.000
  • Egenandel: kr 500

Melde skade
Kontakt barnehagen eller daglig leder for stiftelsen Aurora for å få skademeldingsskjema.

Ferdig utfylt skjema leveres til daglig leder i barnehagen som håndterer dette videre.

For mer informasjon om forsikringsvilkår, ta kontakt med Bjørg Været,
epost: bjorg@aurorastiftelsen.no , telefon: 934 40 132 eller barnehagen din.