God voksentetthet i våre barnehager!

Barnehagene er inndelt i avdelinger og vi har 9 eller 12 barn på småbarnsavdelingene og 18 barn på storbarnsavdelingene.

Hver avdeling har minimum 3 hele stillinger og ledes av en barnehagelærer. Avdelingene med 12 småbarn har ansatt 2 barnehagelærere.

Hver avdeling har 2 hele assistentstillinger, de fleste har utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller barnepleier.

I tillegg har vi ansatt flere barnehagelærere for å styrke det pedagogiske arbeidet.