God voksentetthet i våre barnehager!

Barnehagene er inndelt i oversiktlige avdelinger og vi har 9 eller 12 barn på småbarnsavdelingene og 18 barn på storbarnsavdelingene.

Hver avdeling har minimum 3 hele stillinger og ledes av en pedagogisk leder. Avdelingene med 12 småbarn har i tillegg 1 barnehagelærer.

Hver avdeling har 2 hele assistentstillinger, de fleste har utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller barnepleier.

I tillegg har vi ansatt flere barnehagelærere og fagarbeidere/assistenter for å styrke det pedagogiske arbeidet.
Ved fravær setter vi inn vikar når det er behov for det, blant annet litt avhengig av hvor mange barn som er tilstede.