Mange ledige plasser i barnehagene fra august 2024

 Ledige plasser fra august 2024:

Baldershage barnehage, Regnbuen barnehage og Sluppen barnehage får ca. 45 ledige plasser. Ca. 32 av disse er for barn født i 2022 og 2023. De fleste ledige plassene er for barn født i 2021.
Vi får flere ledige plasser for barn født i 2021 eller tidligere. Dersom du har barn som er født mot slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024 anbefaler vi at dere søker til hovedopptak.

 Barnehagenes omgivelser, kvalitet og personale:
Barnehagene ligger i rolige, skjermede omgivelser uten gjennomgangstrafikk, hver med sine spesielle kvaliteter. Med økonomisk støtte fra SINTEF kan barnehagene yte bedre kvalitet og ha bedre personalressurser. Barnehagen har flere ansatte enn det myndighetene krever. Det fører til bedre kvalitet i omsorgen og aktivitetene sammen med barna. Personalet består av både damer og menn.

De ansatte har en bred og allsidig kompetanse og erfaring, og vi tilstreber å holde oss oppdatert innen pedagogikk for barn og forskning om barn.

Barnehagene er delt inn i oversiktlige avdelinger for 1 åringer, 2 åringer og 3-6 åringer med 9, 12 eller 18 barn. Avdelingene deler ofte barna i mindre grupper. 3-6 åringene deles også inn i rene aldersgrupper på tvers av avdelingene.

Ta kontakt med den enkelte barnehage for å komme på besøk.

Kontaktinformasjon:

 

Stiftelsen Aurora
Bjørg Været
bjorg@aurorastiftelsen.no
Tlf.: 934 40 132

Baldershage barnehage               Regnbuen barnehage                            Sluppen barnehage
Anita H. Hanssen                            Karin Anzjøn                                           Arne Kjos

Anita.hanssen@aurorastiftelsen.no   Karin@aurorastiftelsen.no                Arne.kjos@aurorastiftelsen.no    Tlf. 900 99 006                               Tlf. 416 81 101                                       Tlf. 907 32 642

https:baldershage.barnehage.no       https:regnbuen-aurora.barnehage.no   https:sluppen.barnehage.no                                      

 Søknadsfrister:

 1. februar overflyttingsopptak, for dere som har plass i barnehage og ønsker å flytte til en annen
 1. mars hovedopptak
Vi tar imot søknader hele året og tildeler plass dersom vi har en ledig plass, men anbefaler at det søkes innen fristene.

 Søknad legges inn på Trondheim kommunes nettside:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/#heading-h2-2 
Skriv gjerne i kommentarfeltet i søknaden at barnet har tilknytning til SINTEF.

Søkere med tilknytning til SINTEF må fylle ut Aurora sitt interne søknadsskjema for å bekrefte ansettelsesforholdet:  Stiftelsen Aurora søknadsskjema