Ledige plasser i Sluppen barnehage fra august 2021

for barn født i 2019 eller tidligere.

 Ledige plasser fra august 2021:
Sluppen barnehage har ledige plasser for barn født i 2019 eller tidligere.

Barnehagens omgivelser, kvalitet og personale:
Barnehagen ligger i rolige, skjermede omgivelser uten gjennomgangstrafikk, med 3T hallen og Smidalen som nærmeste naboer. Uteleik og naturopplevelser er  en av barnehagen sin spesielle kvalitet. 

Med økonomisk støtte fra SINTEF kan barnehagene yte bedre kvalitet og bedre personalressurser. Barnehagen har flere ansatte enn det myndighetene krever. Det fører til bedre kvalitet i omsorgen og aktivitetene sammen med barna. Personalet består av både damer og menn.

De ansatte har en bred og allsidig kompetanse og erfaring, og vi tilstreber å holde oss oppdatert innen pedagogikk for barn og forskning om barn.

Barnehagen er delt inn i oversiktlige avdelinger med 9, 12 eller 18 barn. 

Ta kontakt med oss og avtal et besøk for mer informasjon!

Kontakt: Bjørg Været
bjorg@aurorastiftelsen.no
Tlf.: 934 40 132

Sluppen barnehage          www.sluppen.barnehage.no
Hilde G. Haugan
Tlf.: 922 42 306
Hilde.haugan@aurorastiftelsen.no                       


Vi tar imot søknader hele året og tildeler plass dersom vi har en ledig plass. 

 Søknad legges inn på Trondheim kommunes nettside:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/ 
Skriv gjerne i kommentarfeltet i søknaden at barnet har tilknytning til SINTEF.

Søkere med tilknytning til SINTEF må fylle ut Aurora sitt interne søknadsskjema for å bekrefte ansettelsesforholdet:  Stiftelsen Aurora søknadsskjema