Betaling for barnehageplassen

Pris, Moderasjon, Betalingsfrist, eFaktura

Informasjon om foreldrebetaling i barnehagen

Priser fra 01.01 2020:
En 100% plass (5 dager i uka) koster kr 3 135,-
Søskenmoderasjon: barn nr 2 får 30% i reduksjon, barn nr 3 frå 50% reduksjon.
Kostpenger er i Baldershage og Regnbuen kr 550, i Sluppen kr 400.
Juli er betalingsfri.
Informasjon om moderasjoner finner du  her: https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/pris/

 Betalingsfristen er den 1. i måneden.

 Vi ønsker at alle inngår avtale om eFaktura. Ved bruk av eFaktura unngår vi kostnader til papir og porto og betalingen blir raskere registrert hos oss.

Informasjon om eFaktura fra vårt regnskapsfirma:
Når man benytter seg av eFaktura slipper man å taste inn KID- og kontonummer. Det eneste man trenger å gjøre er å bekrefte betalingen.

Ved bruk av eFaktura blir betalingen registrert med en gang på din kundekonto hos oss og man unngår unødvendige purringer.

Siden alle regninger, både betalte og ubetalte, vil ligge tilgjengelig i din nettbank, har du full oversikt uten unødvendig papirbruk.

Hvordan bruke eFaktura
Å tegne seg på eFaktura er noe man gjør selv i nettbanken.
Når man går inn i nettbanken for å betale fakturaen, vil det komme opp informasjon om at barnehagen tilbyr eFaktura. Dersom dette ikke skulle komme opp automatisk, så gå på tilbydere og let opp Private Barnehagers Landsforbund. Deretter følger du oppskriften i nettbanken.
eFaktura referansen består av åtte siffer, disse finner du omtrent midt på fakturaen.