Tilkallingsvikarer

Barnehagene ønsker kontakt med deg som kan tenke deg å være tilkallingsvikar.

Det vil være behov for vikar når noen av de ansatte er syk, har fridager, er på kurs eller har permisjon av en eller annen årsak. Vikarbehovet vil variere fra enkeltdager til flere dager/uker sammenhengende knyttet opp mot fraværet til den du er vikar for.

Ved sykefravær vet vi ofte ikke om behovet for vikar før den aktuelle morgenen og du må regne med å bli oppringt fra kl 7.30

 Krav til deg:

  • Over 18 år
  • Godkjent politiattest (barnehagene er behjelpelig med å søke om attest)
  • Interesse og glede av å være en viktig støttespiller for barn
  • Fleksibel og arbeidsvillig
  • Delta aktivt i alle gjøremål på avdelingen
  • Du må ha med klær og sko etter vær
  • Fordel med utdanning eller erfaring fra arbeid med små og store mennesker

Vi tilbyr:

  • Deltagelse i en engasjert og inkluderende personalgruppe
  • Tarifflønn
  • Veiledning

Ta kontakt med barnehagen for å avtale møte med daglig leder der du får presentert deg og får omvisning.

Baldershage barnehage - tlf 940 21 521

Regnbuen barnehage - tlf 940 21 527

Sluppen barnehage - tlf 940 21 533